Felhasználási és szerződési feltételek

A GEM weboldalának  (www.garysenglishmethod.com) használatával és esetlegesen a nyelvtanfolyamon való részvétellel automatikusan elfogadja az alábbi feltételeket:

A weboldal és a kurzus tartalma 100%-ban Kovács Gergely (Egyéni vállalkozó, Adószám: 55316295-1-31) tulajdonát képzi, akinek kifejezett írásbeli engedélye nélkül az oldal vagy a GEM nyelvtanfolyam bármely tartalmának másolása, replikálása, megosztása vagy viszonteladása nyilvánosság előtt és magánúton is szigorúan tilos. Ellenkező esetben az ezt a pontot megszegő természetes vagy jogi személy köteles azonnal törölni/töröltetni az általa megosztott jogvédett információkat, és megtéríteni az okozott kárt és/vagy elmaradt hasznot, mely az illegálisan megosztott tartalmak a megosztástól a törlésig eltelt idő arányában havi 500.000 Ft-ot, de legalább 1.000.000 Ft-ot jelent, melyet a megosztó jogi vagy természetes személynek kell megtéríteni a GEM felé. Ha az illegális terjesztés során a GEM kurzus tartalma vagy annak egy része is megosztásra kerül, illetve az is megállapítható, hogy hányan töltötték le/kapták meg a illegálisan a programot, akkor a megosztó személynek nem időarányosan, hanem minden letöltés után ki kell fizetni a GEM Program mindenkori teljes árát, mely jelenleg 249.000 Ft. Kiskorúak tevékenységéért a legközelebbi nagykorú hozzátartozóik (szülők/nevelők) felelősek. (Elnézést kérünk mindenkitől, hogy ilyen szigorúan kell vennünk ezt a kérdést. Szerencsére eddig nem történt semmilyen visszaélés a GEM kurzussal kapcsolatban, viszont sajnos mivel a mai világban számos ember nem tiszteli a szerzői jogot és mások munkáját, muszáj kitérnünk ezekre az eshetőségekre. Biztosítunk mindenkit, hogy ok nélkül senkit semmilyen atrocitás nem érhet, aki pedig illegális dolgokon töri a fejét, kérjük felejtse el azonnal.)

A kurzusban való részvétel feltétele a kurzus teljes összegének, vagy részletfizetés esetén az első részlet előzetes befizetése. Fizetés nélkül nem kezdhető el a kurzus. Egyes programok esetében havi részletfizetésre is van lehetőség, de kizárólag bankkártyás fizetés esetén. A részletfizetés a mindenkori kedvezményeket szintén tartalmazza, de felárral járhat (a többszörös tranzakció költségei miatt). Részletfizetés esetén sem lehet menet közben nem lehet kilépni a kurzusból, azaz a fizetési kötelezettség minden esetben fennmarad, és automatikusan levonásra kerül. A fizetés után a tanuló legkésőbb 24 órán belül – de általában pár percen belül – megkapja a hozzáférési adatokat, amivel az oldalon bejelentkezve a teljes kurzushoz hozzáfér. Az oldalon online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A GEM kurzus elvégzése során a tanuló amerikai angolt fog tanulni, amely a nyelvvizsgákon és az érettségin is 100%-ban elfogadott. A program minden pontja anyanyelvűek által is hitelesített. Arra sajnos azonban nem lehet garanciát vállalni, hogy ezzel minden magyar anyanyelvű tanár tisztában van. Amennyiben valakit bármilyen döntő szerepet játszó atrocitás ér (eddig nem fordult elő) bármilyen fontos vizsgán, amiatt, hogy nem a magyar oktatási rendszerben gyakran bevett, elavult szabályokat alkalmazza, lehetősége van az eset kivizsgálását kérni a GEM csapatától, ahol anyanyelvűekkel egyeztetett véleményt adunk ki a konkrét kérdéses esetben.

Büszkék vagyunk rá, hogy eddig senki sem fordult hozzánk ezzel a kéréssel, de azért fontos megemlíteni: a tanulónak a vásárlás után 7 napig jogában áll pénz visszafizetési garanciát érvényesíteni, az erre vonatkozó igényét e-mailben kell jeleznie a garysenglishmethod@gmail.com címen. Az e-mailben a tanulónak meg kell indokolnia, hogy miért kér pénz visszafizetést, mely kizárólag szakmailag vagy emberileg megalapozott indokok miatt történhet meg. A pénz visszafizetéssel kapcsolatos mérlegelés jogát a GEM csapata fenntartja. Minden pénz visszafizetési kérelem esetén 5.000 Ft adminisztrációs díjat számolunk fel. 

Ha valaki elkezdi a GEM online angol nyelvtanfolyamának valamely formáját, vállalja, hogy naponta foglalkozik az angol nyelvvel a megadott módon. Enélkül a folyamatos fejlődés nem garantálható, valamint ha a tanuló önhibájából (beleértve a vis major eseteket is) lassabban vagy egyáltalán nem halad, akkor a kurzus eredeti idejét túllépve (a program az alap időtartam átlépése esetén az utolsó anyanyelvi óra végéig tart) minden megkezdett hónapot szintén ki kell fizetnie, ez szintén automatikusan kerül levonásra előzetes figyelmeztetés nélkül. Az ebben az esetben havonta fizetendő összeg a mindenkori részletfizetés havidíja. Ha a tanuló az eredeti időtartamot túllépné, de újabb hónapot nem szeretne kifizetni, akkor azt köteles írásban jelezni a garysenglishmethod@gmail.com e-mail címen. A kurzus felületéhez a tanuló hozzáférése ebben az esetben megmarad, a személyes támogatás azonban megszűnik. Ha a tanuló nem jelez, akkor ráutaló magatartással elfogadja, hogy az eredeti időt túllépve, újabb hónap kifizetése mellett szeretné folytatni a programot. Ha a tanuló korábban szóban vagy írásban beleegyezését adta a program időkereten túli határozott idejű folytatásába, akkor a megállapodás tárgyát képző időtartamra szintén le nem mondható fizetési kötelezettsége van.

A kurzus során a tanulónak mindent meg kell tennie, hogy a lehető legjobb tudása szerint és nyitottsággal végezze el a feladatokat. A GEM módszere egy teljesen új, saját fejlesztésű és rendkívül hatékony megközelítése az angol nyelv tanulásának. Éppen ezért a tanuló találkozhat olyan feladatokkal, amikkel a korábbi tanulmányai során nem találkozott, vagy első ránézésre nem feltétlenül látja az értelmét. A tanulónak a kurzus során meg kell csinálni az összes előírt feladatot, a kurzus menetétől nem térhet el és nem alkalmazhatja szelektíven a feladatokat. Ha bármilyen kérdése van vagy akadályba ütközik a tanuló a tanfolyam során, kötelessége a GEM csapata felé azonnal jelezni. Ezek elmaradása esetén a fejlődés nem garantálható, valamint az előző bekezdésben foglalt mechanizmusok életbe léphetnek, ha a tanuló kicsúszik az előírt időkeretből.

A GEM fiók bejelentkezési adatait a tanulónak szigorúan titokban kell tartania. Egy fiókot egyszerre csak egy ember használhat, a személyes támogatást, kedvezményeket csak egy ember veheti igénybe, ettől eltérni csakis a GEM tulajdonosa (Kovács Gergely) kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Tipikus példa erre az esetre, ha mondjuk egy család vagy cég csak egy fiókot vásárol, amit egyszerre több ember is tud használni. Az ilyen jellegű megegyezésekhez természetesen minden esetben előzetes egyeztetés is szükséges. Amennyiben valaki fiókjából engedély nélkül irreálisan nagyszámú vagy különböző földrajzi helyen található IP címekről egy időben történő megtekintés/kérdés/bejelentkezés érkezik a fiók azonnal tiltásra kerül és pénz visszafizetés nem jár.

A GEM kurzus során elért fejlődés tapasztalatok szerint rendkívül nagy lehet, azonban a kurzus készítői nem tudják garantálni, hogy milyen tempóban fog a tanuló fejlődni és hogy miket fog elérni a kurzusnak köszönhetően. A tanuló induláskori nyelvi szintjétől és szorgalmától függően, rendkívül nagyfokú eltérések lehetnek a tanulók fejlődési sebességei és a kurzusnak köszönhetően elért eredményei (pl. sikeres nyelvvizsga stb.) között. Az esetlegesen elhangzó ígéretek csak a nagy általánosság alapján levont következtetésnek minősülnek, a GEM csapata mindent megtesz, de nem vállal anyagi és/vagy jogi felelősséget a tanulók fejődéséért és eredményeiért.

Amennyiben a fenti pontok bármelyike miatt vita alakul ki, kötelessége mindkét félnek jóhiszeműen és békés úton a vita rendezésére törekedni. Amennyiben ez nem sikerül 30 napon belül, az érintett felek az esetleges jogviták rendezése érdekében kikötik Budapesti Fővárosi Törvényszék illetékességét.

error: Sorry, this premium content is protected!