Felhasználási és szerződési feltételek

A GEM weboldalának  (www.garysenglishmethod.com) használatával és esetlegesen a nyelvtanfolyamon való részvétellel automatikusan elfogadja az alábbi feltételeket:

A weboldal és a kurzus tartalma 100%-ban Kovács Gergely (Egyéni vállalkozó, Adószám: 55316295-1-31) tulajdonát képzi, akinek kifejezett írásbeli engedélye nélkül az oldal vagy a GEM nyelvtanfolyam bármely tartalmának másolása, replikálása, megosztása vagy viszonteladása nyilvánosság előtt és magánúton is szigorúan tilos. Ellenkező esetben az ezt a pontot megszegő természetes vagy jogi személy köteles azonnal törölni/töröltetni az általa megosztott jogvédett információkat, és megtéríteni az okozott kárt és/vagy elmaradt hasznot, mely az illegálisan megosztott tartalmak a megosztástól a törlésig eltelt idő arányában havi 500.000 Ft-ot, de legalább 1.000.000 Ft-ot jelent, melyet a megosztó jogi vagy természetes személynek kell megtéríteni a GEM felé. Ha az illegális terjesztés során a GEM kurzus tartalma vagy annak egy része is megosztásra kerül, illetve az is megállapítható, hogy hányan töltötték le/kapták meg a illegálisan a programot, akkor a megosztó személynek nem időarányosan, hanem minden letöltés után ki kell fizetni a GEM Program mindenkori teljes árát, mely jelenleg 59.900 Ft. Kiskorúak tevékenységéért a legközelebbi nagykorú hozzátartozóik (szülők/nevelők) felelősek. (Elnézést kérünk mindenkitől, hogy ilyen szigorúan kell vennünk ezt a kérdést. Szerencsére eddig nem történt semmilyen visszaélés a GEM kurzussal kapcsolatban, viszont sajnos mivel a mai világban számos ember nem tiszteli a szerzői jogot és mások munkáját, muszáj kitérnünk ezekre az eshetőségekre. Biztosítunk mindenkit, hogy ok nélkül senkit semmilyen atrocitás nem érhet, aki pedig illegális dolgokon töri a fejét, kérjük felejtse el azonnal.)

A kurzusban való részvétel feltétele a kurzus teljes összegének, vagy részletfizetés esetén az első részlet előzetes befizetése. Fizetés nélkül nem kezdhető el a kurzus. Egyes programok esetében havi részletfizetésre is van lehetőség, de kizárólag bankkártyás fizetés esetén. A részletfizetés a mindenkori kedvezményeket szintén tartalmazza, de alapból felárral jár (a többszörös tranzakció költségei miatt). Részletfizetés esetén sem lehet menet közben nem lehet kilépni a kurzusból, azaz a fizetési kötelezettség minden esetben fennmarad, és automatikusan levonásra kerül. A fizetés után a tanuló legkésőbb 24 órán belül – de általában pár percen belül – megkapja a hozzáférési adatokat, amivel az oldalon bejelentkezve a teljes kurzushoz hozzáfér. Az oldalon online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A GEM kurzus elvégzése során a tanuló amerikai angolt fog tanulni, amely a nyelvvizsgán és érettségin is 100%-ban elfogadott. A program minden pontja anyanyelvűek által is hitelesített. Arra sajnos azonban nem lehet garanciát vállalni, hogy ezzel minden magyar anyanyelvű tanár tisztában van. Amennyiben valakit bármilyen döntő szerepet játszó atrocitás ér (eddig nem fordult elő) bármilyen fontos vizsgán, amiatt, hogy nem a magyar oktatási rendszerben gyakran bevett, elavult szabályokat alkalmazza, lehetősége van az eset kivizsgálását kérni a GEM csapatától, ahol anyanyelvűekkel egyeztetett véleményt adunk ki a konkrét kérdéses esetben. Példa: tegyük fel, hogy egy középiskolás tanulótól osztályzó vizsgán egy nyelvtani feladatban levonnak 2 pontot azért, mert azt írta: “I did my homework” ahelyett, hogy “I have done my homework”, és ezen múlott a jobb jegye. Ha ez megtörténne, személyesen keresnénk fel a javító tanárt, és hivatalos, anyanyelvűek írásos véleménye alapján kiállított kérvényben szólítanánk fel a hibás javítás korrigálására.

Ha valaki elkezdi a GEM online angol nyelvtanfolyamának valamely formáját, vállalja, hogy legalább napi fél órát foglalkozik az angol nyelvvel a megadott módon. Enélkül a folyamatos fejlődés nem garantálható.

Büszkék vagyunk rá, hogy eddig senki sem fordult hozzánk ezzel a kéréssel, de azért fontos megemlíteni: a tanulónak a vásárlás után 7 napig jogában áll pénz visszafizetési garanciát érvényesíteni, az erre vonatkozó igényét e-mailben kell jeleznie a gemcoursevip@gmail.com címen. Az e-mailben a tanulónak meg kell indokolnia, hogy miért kér pénz visszafizetést, mely kizárólag szakmailag vagy emberileg megalapozott indokok miatt történhet meg. A pénz visszafizetéssel kapcsolatos mérlegelés jogát a GEM csapata fenntartja. Minden pénz visszafizetési kérelem esetén 5.000 Ft adminisztrációs díjat számolunk fel. 

A kurzus során a tanulónak mindent meg kell tennie, hogy a lehető legjobb tudása szerint és nyitottsággal végezze el a feladatokat. A GEM módszere egy teljesen új, saját fejlesztésű és rendkívül hatékony megközelítése az angol nyelv tanulásának. Éppen ezért a tanuló találkozhat olyan feladatokkal, amikkel a korábbi tanulmányai során nem találkozott, vagy első ránézésre nem feltétlenül látja az értelmét. A tanulónak a kurzus során meg kell csinálni az összes előírt feladatot, a kurzus menetétől nem térhet el és nem alkalmazhatja szelektíven a feladatokat. Ha bármilyen kérdése van vagy akadályba ütközik a tanuló a tanfolyam során, kötelessége a GEM csapata felé azonnal jelezni. Ezek elmaradása esetén a fejlődés nem garantálható.

Amennyiben a tanuló idő hiányára, lustaságra vagy bármi másra (beleértve a vis major eseményeket) hivatkozva nem tudja vagy nem akarja betartani a kurzusban előírt feladatokat nem kaphat pénz visszafizetést a 7 nap lejárta után. A kurzushoz azonban örök hozzáférése van így bármikor visszatérhet. 

A GEM fiók bejelentkezési adatait a tanulónak szigorúan titokban kell tartania. Egy fiókot egyszerre csak egy ember használhat, a személyes támogatást, kedvezményeket csak egy ember veheti igénybe, ettől eltérni csakis a GEM tulajdonosa (Kovács Gergely) kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Tipikus példa erre az esetre, ha mondjuk egy család vagy cég csak egy fiókot vásárol, amit egyszerre több ember is tud használni. Az ilyen jellegű megegyezésekhez természetesen minden esetben előzetes egyeztetés is szükséges. Amennyiben valaki fiókjából engedély nélkül irreálisan nagyszámú vagy különböző földrajzi helyen található IP címekről egy időben történő megtekintés/kérdés/bejelentkezés érkezik a fiók azonnal tiltásra kerül és pénz visszafizetés nem jár.

Amennyiben a tanuló magánórák során következetesen nem csinálja meg az előzetesen egyeztetett és vállalt napi feladatokat, netán magatartása nem megfelelő az együttműködéshez, a vele foglalkozó coachnak (Gary/Anthony) jogában áll a személyes mentorálást/magánórákat bármikor megszakítani. Amennyiben a tanuló nem elégedett a magánórákkal szintén kezdeményezhet pénz visszafizetést (a fennmaradó magánórákra), melyet írásban kell jeleznie a gemcoursevip@gmail.com címen, indoklással egybekötve. Csak szakmailag vagy emberileg megalapozott indokok fogadhatóak el. A pénz visszafizetéssel kapcsolatos mérlegelés jogát a GEM csapata fenntartja. Mindkét esetben a GEM program írott változata továbbra is rendelkezésre áll a tanulónak (arra 7 nap után pénzvisszafizetés nem kérhető). A visszatérített összeget mindkét esetben a következőképpen számoljuk ki:

1. A csomag vételi árában lévő nyelvórák értéke – a vásárláskor kapott kedvezmények = X
2. X / Az összes csomagban lévő nyelvóra száma = Y
3. Y * A fennmaradó nyelvórák száma = Z
4. A tanuló Z összeget kapja vissza (ha a tanuló kezdeményezi a visszafizetést, akkor 5.000 Ft kezelési költséget is felszámolunk, amely a nemzetközi utalások és a visszafizetés kivitelezéséhez, illetve adminisztrációjához szükséges extra munkaidő költségét fedezi)

A GEM kurzus során elért fejlődés tapasztalatok szerint rendkívül nagy lehet, azonban a kurzus készítői nem tudják garantálni, hogy milyen tempóban fog a tanuló fejlődni és hogy miket fog elérni a kurzusnak köszönhetően. A tanuló induláskori nyelvi szintjétől és szorgalmától függően, rendkívül nagyfokú eltérések lehetnek a tanulók fejlődési sebességei és a kurzusnak köszönhetően elért eredményei (pl. sikeres nyelvvizsga stb.) között. Az esetlegesen elhangzó ígéretek csak a nagy általánosság alapján levont következtetésnek minősülnek, a GEM csapata mindent megtesz, de nem vállal anyagi és/vagy jogi felelősséget a tanulók fejődéséért és eredményeiért.

Amennyiben a fenti pontok bármelyike miatt vita alakul ki, kötelessége mindkét félnek jóhiszeműen és békés úton a vita rendezésére törekedni. Amennyiben ez nem sikerül 30 napon belül, az érintett felek az esetleges jogviták rendezése érdekében kikötik Budapesti Fővárosi Törvényszék illetékességét.

error: Sorry, this premium content is protected!